Rukometni savez

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A

R U K O M E T N I  S A V E Z

H E R C E G – B O S N E

HANDBALL FEDERATION OF HERZEG BOSNIA

Mostar 88000, Blajburških žrtava 17 Lamela F-3,

tel./fax/ 00 387 34 78 70,  žiro račun UniCredit bank:

3381002201486414: ID: 4227242230000

 

SVIM KLUBOVIMA RS HB
Poštovani,

Upisničko povjerenstvo Rukometnog saveza Herceg -Bosne obavještava sve klubove da ZIMSKI PRELAZNI ROK traje
od 02.01.2017. do 09.01.2017.godine

Sukladno odredbama članaka od 29 do 39 Upisničkog propisnika.
Temeljem članka 31. Upisničkog propisnika prelazni rok traje sedam ( 7 ) dana.

S poštovanjem !

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

odluke_rshb

BILTEN RS HB

LINKOVI

Nalazite se: Natjecanja ZIMSKI PRELAZNI ROK