Rukometni savez

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A

R U K O M E T N I  S A V E Z

H E R C E G – B O S N E

HANDBALL FEDERATION OF HERZEG BOSNIA

Mostar 88000, Blajburških žrtava 17 Lamela F-3,

tel./fax/ 00 387 34 78 70,  žiro račun UniCredit bank:

3381002201486414: ID: 4227242230000

 

Poštovani ,


Potrebno je da se žurno prijavite za natjecanje mladih 


1.JUNIORKE I JUNIORI (1998 I MLAĐI)

2.KADETKINJE I KADETI (2000 I MLAĐI)

3.PRIJAVAK IZVRŠITI ODMAH NA E-MAIL SAVEZA ILI NA FAX A NAJKASNIJE DO 30.12.2016.

4.Prvenstvo će se odigrati turnirski: JUNIORI -JUNIORKE -21/22.01.2017.
KADETKINJE I KADETI 28/29.01.2017.

5.Zainteresirani klubovi za organizaciju istih mogu poslati prijavak do 08.01.-2017. 

 

NATJECATELJSKO   POVJERENSTVO                                                                                                                                                                                                                                                        Zdenko ALPEZA v.r.

Pero MARIĆ v.r.

Mileta  KEKIĆ  v.r.

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

odluke_rshb

BILTEN RS HB

LINKOVI

Nalazite se: Natjecanja PRIJAVAK ZA JUNIORSKO I KADETSKO PRVENSTVO 2017. RS HB