Broj momčadi u natjecanjima- žene

1.    HRK  KATARINA
- CUP WINNERS CUP
-  Premijer liga(1ekipa)
-  Prva liga RS H-B (2ekipe)
-  Mladi (5ekipa)

2.    HŽRK ZRINJSKI
-CHALLENGE CUP
- Premijer liga(1ekipa)
-  Mladi (2ekipe)                

3.    ŽRK LJUBUŠKI  
- Premijer liga(1ekipa)
- Prva liga RS H-B (1ekipa)
- Mladi (3ekipe)

4.    HŽRK GRUDE  
- Prva liga BIH (1ekipa)  
- Prva liga RS H-B (1ekipa)
- Mladi (5ekipa)

5.    ŽRK LIVNO
- Prva liga RS H-B (1ekipa)
- Mladi (1ekipa)

6.    ŽRK DELMINIUM
-  Prva liga RS H-B (1ekipa)
- Mladi (2ekipe)

7.    HŽRK KISELJAK
-  Prva liga RS H-B (1ekipa)
- Mladi (1ekipa)

8.    HRK KOSAČA
- Prva liga RS H-B (2ekipe)
- Mladi (5ekipa)

9.    HŽRK MEDUGORJE
-Mladi(1ekipa)

10.ŽRK VITEZ
-
uključuju se u natjecanje 2011/12

11. HŽRK LIPANJSKE ZORE
-Mladi(2ekipe) uključuju se u natjecanje RS H-B
odluke_rshb

BILTEN RS HB

LINKOVI

Nalazite se: Djevojke